Teluk Fundy

Teluk Fundy atau bay of fundy

Teluk Fundy

Teluk yang terletak di Pantai Timur Kanada yang mempunyai luas sebesar 270 km²
Membentang dari pantai utara Maine ke Kanada antara New Brunswick dan Nova Scotia
Setiap hari, sebanyak 100 miliar ton air laut akan mengalir masuk dan keluar ke dalam teluk ini setiap kali fenomena ini berlaku

Teluk Fundy atau Bay of Fundy
Teluk Fundy
Teluk Fundy atau Bay of Fundy
Teluk Fundy
Teluk Fundy atau Bay of Fundy
Teluk Fundy
Teluk Fundy atau Bay of Fundy
Teluk Fundy
Teluk Fundy atau Bay of Fundy
Teluk Fundy
Title : Teluk Fundy
Description :