Slam Dunk

Slam Dunk

Slam Dunk

Gaya permainan basket dimana pemain berusaha memasukkan bola ke dalam keranjang dengan keadaan telapak tangan menyentuh pada ring basket ( 1 atau 2 tangan) setelah bola melewati tinggi dari ring basket.
Slam Dunk
Slam Dunk
Slam Dunk
Slam Dunk
Slam Dunk
Slam Dunk
Slam Dunk
Slam Dunk
Slam Dunk
Slam Dunk
Slam Dunk
Slam Dunk
Slam Dunk
Slam Dunk
Title : Slam Dunk
Description :